ปิดคอมพ์อัตโนมัติ

ปิดคอมพ์อัตโนมัติ สุดยอดไอเดียจากนักศึกษา SIT

คาะ ประตูแคมปัสวันนี้ ขอแนะนำซอฟต์แวร์อัจฉริยะ "Conergy++" ช่วยลดภาวะโลกร้อน ไอเดีย 3 หนุ่มจาก มจธ. ที่คว้า "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" การแข่งขัน "ออกแบบซอฟต์แวร์ "Imagine Cup 2008" จากบ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

จากความเคยชินในการ เปิดคอมพ์ ค้างไว้ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม ทำให้ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ "SIT Imagine" ประกอบด้วย นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นายประวีณ พิชิตนิติกร และนายรชต สุรัตตกุล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คิดค้นโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่มีชื่อว่า Conergy++ หรือ COllabo rative computer eNERGY saving via web service technology Conergy++ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรและพลังงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายและทำเป็นระบบเว็บเซอร์วิส

เพื่อ ช่วยให้เกิดการติดตามผลการประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลจากทุกแห่งทั่วโลก และนำเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ใน เครื่องของตนเอง สามารถทราบถึงผลของการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลในรูปการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อจูงใจและสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้ที่ได้ใช้งานซอฟต์แวร์นี้ร่วมกันจาก ทุกหนทุกแห่งในโลก

Comment

Comment:

Tweet