ปันน้ำใจสู่เด็กอีสานในยุคศก.ฟุบ

ปันน้ำใจสู่เด็กอีสานในยุคศก.ฟุบ

มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กยากจนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ทั่วโลกเกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติยกเลิกหรือระงับ ความช่วยเหลือ จนมูลนิธิไม่สามารถจัดสรรทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนบางรายถึงขั้นต้องหยุดเรียน

มูลนิธิ EDF ก่อตั้งในปีพ.ศ.2530 โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 นับจนถึงปัจจุบันในปี 2551 มูลนิธิ EDF ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วมากกว่า 2.5 แสนคน ในปีล่าสุดมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 5,000 ทุน สำหรับนักเรียนชั้นม.1-3 ในถิ่นทุรกันดาร

นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการรณรงค์ทุน เผยว่า จากการดำเนินงานของมูลนิธิที่ผ่านมาพบว่าประสบความสำเร็จน่าพอใจ เห็นได้จากอัตราการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม.3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถแก้ไขปัญหาการสมรสก่อนวัยอันควร สำหรับนักเรียนที่สนใจจะขอรับทุนการศึกษาสามารถติดต่อสมัครได้ที่ครูแนะแนว ในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งต้องเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่กำลังจะขึ้นชั้นม.1 โดยทุนของมูลนิธิ EDF จะไม่เน้นเรื่องผลการเรียน จะดูที่ความตั้งใจในการเรียนมากกว่า

สนใจสอบถามรายละเอียดที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ตั้งอยู่เลขที่ 50 อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส.มก.) ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2940-5925 , 0-2579-9209-11 หรือ www.edfthai.org

Comment

Comment:

Tweet