จัดค่ายอีสานสู่ใต้ สานความสัมพันธ์

จัดค่ายอีสานสู่ใต้ สานความสัมพันธ์

ผศ. ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการ "ค่ายอีสานสู่ใต้สานความสัมพันธ์ ร่วมพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ" เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปเข้าค่าย ณ โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ในระหว่างวันที่ 26 มี.ค.-4 เม.ย. 2552 ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน จำนวน 30 คน อาทิ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.ราชภัฏสุรินทร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏสงขลา และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสตูล รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้ทัศนคติและได้รับประสบการณ์ ตรงจากการแลกเปลี่ยนความรู้วิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน ส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคี และความมีน้ำใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาม.ราชภัฏภาคตะวัน

Comment

Comment:

Tweet

Our experienced resume writers will provide help with resume writing to job seekers who do not have time to write a resume. Check out Marvelousresume company "marvelousresume.com" and read CV templates. Now you have all the info where to buy resume paper, so do not doubt buy CV and build up your career.

#2 By check here (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-12-29 11:07

From time to time to get your PhD level you must get thesis title about this post and <a href="http://topthesis.com">thesis writing service</a>.

#1 By Calhoun20Minerva (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-06 11:06