ประกาศผลสอบโอเน็ต เอเน็ต 4 เม.ย.

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ตเร็วขึ้นเป็น 6 เม.ย-เอเน็ตคาดรู้ผล 4 เม.ย.
ประกาศผลสอบโอเน็ต เอเน็ต 4 เม.ย.

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ตเร็วขึ้นเป็น 6 เม.ย-เอเน็ตคาดรู้ผล 4 เม.ย.

ที่สกอ. 31 มี.ค.52-สทศ.เลื่อนประกาศผลสอบโอเน็ต เป็น 6 เม.ย.นี้ แจ้งนร. ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 เม.ย. ด้านรมช.ศธ.คาดเอเน็ตประกาศได้ในวันที่ 4 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2552 ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สทศ.ได้ตรวจข้อสอบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2551 ของนักเรียนป.6 ม.3 และม. 6 เสร็จหมดแล้ว โดยเฉพาะผลสอบของนักเรียน ป.6 และม.3 ได้ส่งไปให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ส่วนผลสอบของนักเรียน ม.6 ที่กำหนดประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2552 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. ที่ www.niets.or.th แต่เนื่องจากสทศ.ตรวจข้อสอบเสร็จเร็ว จะประกาศผลได้ในวันที่ 6 เมษายน 2552

 "สทศ.จะให้ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบโอเน็ต ม.6 ของตนเอง สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 เมษายน 2552 โดยกรอกแบบคำร้องด้วยการดาวน์โหลดใบคำร้องจากเว็บไซต์ สทศ. และนำมายื่นด้วยตนเองพร้อมกับหลักฐานคือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบโอเน็ต และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งเสียค่าชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคำตอบวิชาละ 20 บาทต่อคน จากนั้นสทศ.จะนัดให้มาดูกระดาษได้ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2552 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 0-2975-5599" ผอ.สทศ. กล่าว

 ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวอีกว่า ส่วนข้อสอบความถนัดทั่วไป(GAT)  และข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ ( PAT) ครั้งที่ 1 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือ แอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องตรวจทานความถูกต้องอีก ส่วนที่ทำให้การตรวจข้อสอบเร็ว เนื่องจากสทศ.ได้เพิ่มเครื่องตรวจมากขึ้น ที่เดิมมี 2 เครื่องและเป็นเครื่องตรวจเล็ก ก็เพิ่มเป็น 20เครื่องทำให้ตรวข้อสอบเสร็จเร็ว ดังนั้น  มีความเป็นไปได้ที่อาจจะประกาศผลสอบGATและPATเร็วขึ้น จากที่กำหนดจะประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เพื่อจะได้เตรียมการในการรับสมัครและสอบในครั้งต่อไป

 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ประจำปี 2552 คงจะเลื่อนการประกาศผลสอบได้เร็วขึ้น จากเดิมที่จะประกาศผลสอบในวันที่ 5 เม.ย.นี้ เพราะขณะนื้ทราบว่าการตรวจข้อสอบเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นสุดท้าย จึงคาดว่าน่าจะประกาศผลได้ในวันที่ 4 เม.ย.นี้ ส่วนการประกาศผลสอบโอเน็ต ประจำปี 2551 ของนักเรียนชั้น ม.6 ก็คงจะเลื่อนประกาศผลให้เร็วยิ่งขึ้น

Comment

Comment:

Tweet

If you know something superb issue just about costs, should compose the custom essay plus about this topic.

#2 By quality custom essay (31.184.236.16) on 2011-12-21 18:43

I guess, this is hot topic just about this good topic. People will <a href="http://supremeessays.com/map/articles/page_4.html">buy custom essay papers</a> or pre written essay at the custom writing services.

#1 By Sanders25Madelyn (31.184.236.16) on 2011-12-21 17:27