ขยายจำนวนนร.ต่อห้องเพิ่มเป็น50คน

"ร.ร.ดังกทม."พร้อมขยายจำนวนนร.ต่อห้องเพิ่มเป็น50คน กพฐ.เล็งร.ร.คู่พัฒนานำร่องเรียนฟรี 100%

โรงเรียน ดัง กทม.รับลูก สพฐ.ขยายจำนวนรับนักเรียนต่อห้องเพิ่มเป็น 50 คน เลขาธิการ กพฐ.แจงให้ กทม.คัด ร.ร.คู่พัฒนานำร่องเรียนฟรี 100% เตรียมประชุมหางบฯอุดหนุน ชี้หากได้ผลดี เตรียมคัดโรงเรียนในจังหวัดที่มี ร.ร.ยอดนิยมเพียงแห่งเดียวร่วมโครงการ

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน ถึงความคืบหน้าการรับนักเรียนชั้น ม.1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2552 ว่า ขณะนี้ทราบข้อมูลว่าสำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สพท.กทม.) เขต 1, 2 และ 3 ยังมีโรงเรียนที่รองรับนักเรียนที่พลาดโอกาสจากการสอบคัดเลือก และการจับสลาก โดยมีจำนวนรับเพิ่ม ดังนี้ 1.สพท.กทม.เขต 1 โรงเรียนดังจะรับนักเรียนเพิ่มเป็น 50 คนต่อห้อง นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนทั่วไปที่รองรับนักเรียนได้อีกมาก เช่น โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส

2. สพท.กทม.เขต 2 โรงเรียนดังจะเพิ่มการรับนักเรียนเป็น  50 คนต่อห้อง และยังมีโรงเรียนทั่วไปที่รองรับนักเรียนได้อีก เช่น โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรนจินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และ 3.สพท.กทม.เขต 3 โรงเรียนดังจะเพิ่มการรับนักเรียนเป็น 50 คนต่อห้อง และยังมีโรงเรียนทั่วไปรองรับนักเรียนได้อีกมาก เช่น โรงเรียนทวีธาภิเษก โรงเรียนทวีวัฒนา โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง โรงเรียนวัดน้อยใน โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เป็นต้น

คุณ หญิงกษมากล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการโรงเรียนนำร่องจัดการศึกษาฟรี 100% ในปีการศึกษา 2552 นั้น จะดำเนินการใน สพท.กทม.ทั้ง 3 เขต เขตละ 1 โรง โดยให้คัดเลือกโรงเรียนคู่พัฒนามานำร่อง ซึ่ง สพฐ.จะช่วยดูแลโรงเรียนในเรื่องของข้าราชการครู คอมพิวเตอร์ วิทยากรพิเศษในวิชาที่เห็นว่าเหมาะสม เช่น การสอนวิชาชีพ สอนภาษาพิเศษ และค่าสาธารณูปโภค โดยในวันที่ 3 เมษายนนี้ จะประชุมหารือเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณไปสนับสนุนโรงเรียนนำร่อง เท่าใด หากใช้งบประมาณไม่มาก ก็อาจจะนำร่องโรงเรียนในต่างจังหวัดที่มีโรงเรียนยอดนิยมเพียงแห่งเดียว

" เรื่องนี้เป็นความพยามที่จะให้เด็กมาเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย เชื่อว่าจะทำให้ดึงดูดเด็กมาเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ได้มากขึ้น ส่วนจะฟรีทั้งหมดหรือไม่นั้น ต้องมาดูก่อน แต่โดยจุดประสงค์ของโครงการนี้ เด็กสามารถหิ้วกระเป๋าแล้วมาเรียนหนังสือได้เลย อย่างไรก็ตาม ยังมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่หนักใจอยู่ เพราะ สพฐ.ไม่สามารถหาเงินมาช่วยได้ในส่วนของเงินประกันชีวิตประมาณ 100-150 บาทต่อคนต่อปี ค่าตรวจสุขภาพพิเศษ หากไม่ฟรีก็อาจจะมีเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ซึ่งนักเรียนจะต้องจ่ายเอง แต่ก็ไม่มาก ทั้งนี้ ได้สั่งการไปยัง สพท.กทม.ทั้ง 3 เขตว่าโรงเรียนที่จะนำร่องในโครงการนี้ ให้ชะลอการเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งการระดมทรัพยากรจากนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเข้าเรียนใหม่" คุณหญิงกษมากล่าว

ด้าน นายกมล ศิริบรรณ ผอ.สพท.นครราชสีมา เขต 1 กล่าวว่า เน้นย้ำเรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ในพื้นที่รับผิดชอบ โดย ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย ร.ร.สุรนารีวิทยา และ ร.ร.บุญวัฒนา มีเด็กที่ผิดหวังไม่สามารถเข้าเรียนชั้น ม.1 กว่า 3,000 คน ต้องหาที่ให้ได้เรียน จากนโยบายของคุณหญิงกษมาที่ได้กำชับเป็นพิเศษในเรื่องการเรียกเก็บเงินกิน เปล่า หรือแป๊ะเจี้ยะ ซึ่งยังมีสถานศึกษาบางแห่งปฏิบัติอยู่เป็นประจำ โดยอ้างเป็นการสมยอมของผู้ปกครอง และเงินที่เรียกเก็บก็นำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มิใช่นำเข้ากระเป๋าคณะผู้บริหาร

" การดำเนินการอะไรจะต้องผ่านในรูปแบบคณะกรรมการ ห้ามมิให้คณะผู้บริหารดำเนินการเพียงลำพัง เพราะจะเป็นข้อร้องเรียนภายหลัง และยอมรับว่าในแต่ละปีมีตั๋วฝากจำนวนมาก ทั้งจากผู้มีอุปการคุณ นักการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน โดยส่วนใหญ่จะแจ้งความประสงค์ต้องการเข้าศึกษาต่อ หลังจากเด็กพลาดจากการสอบ และจับสลาก" นายกมลกล่าว และว่า ขณะนี้ได้จัดชุดเฝ้าระวังในการตรวจสอบสถานศึกษาชื่อดังยอดฮิต โดยเฉพาะที่เคยมีปัญหาร้องเรียนเป็นประจำ และเปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน สามารถโทรศัพท์ได้ที่ 08-1872-5572 ตอบข้อสงสัยได้ทุกเรื่อง 

ปันน้ำใจสู่เด็กอีสานในยุคศก.ฟุบ

ปันน้ำใจสู่เด็กอีสานในยุคศก.ฟุบ

มูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กยากจนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ทั่วโลกเกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติยกเลิกหรือระงับ ความช่วยเหลือ จนมูลนิธิไม่สามารถจัดสรรทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนบางรายถึงขั้นต้องหยุดเรียน

มูลนิธิ EDF ก่อตั้งในปีพ.ศ.2530 โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 นับจนถึงปัจจุบันในปี 2551 มูลนิธิ EDF ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กยากจนในพื้นที่ชนบทห่างไกลใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแล้วมากกว่า 2.5 แสนคน ในปีล่าสุดมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน 5,000 ทุน สำหรับนักเรียนชั้นม.1-3 ในถิ่นทุรกันดาร

นายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการรณรงค์ทุน เผยว่า จากการดำเนินงานของมูลนิธิที่ผ่านมาพบว่าประสบความสำเร็จน่าพอใจ เห็นได้จากอัตราการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นม.3 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นทุกปี สามารถแก้ไขปัญหาการสมรสก่อนวัยอันควร สำหรับนักเรียนที่สนใจจะขอรับทุนการศึกษาสามารถติดต่อสมัครได้ที่ครูแนะแนว ในโรงเรียนของตนเอง ซึ่งต้องเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนที่กำลังจะขึ้นชั้นม.1 โดยทุนของมูลนิธิ EDF จะไม่เน้นเรื่องผลการเรียน จะดูที่ความตั้งใจในการเรียนมากกว่า

สนใจสอบถามรายละเอียดที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ตั้งอยู่เลขที่ 50 อาคารสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส.มก.) ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2940-5925 , 0-2579-9209-11 หรือ www.edfthai.org

โลกวรรณคดีดอทคอม

โลกวรรณคดีดอทคอม
โลกวรรณคดีดอทคอม -http://www.lokwannakadi.com/

     จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและหนังสือแบบฝึกหัด มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจด้านวรรณคดี


 


ปิดคอมพ์อัตโนมัติ

ปิดคอมพ์อัตโนมัติ สุดยอดไอเดียจากนักศึกษา SIT

คาะ ประตูแคมปัสวันนี้ ขอแนะนำซอฟต์แวร์อัจฉริยะ "Conergy++" ช่วยลดภาวะโลกร้อน ไอเดีย 3 หนุ่มจาก มจธ. ที่คว้า "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" การแข่งขัน "ออกแบบซอฟต์แวร์ "Imagine Cup 2008" จากบ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

จากความเคยชินในการ เปิดคอมพ์ ค้างไว้ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้ใช้งานก็ตาม ทำให้ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้ชื่อ "SIT Imagine" ประกอบด้วย นายชินพงศ์ อังสุโชติเมธี นายประวีณ พิชิตนิติกร และนายรชต สุรัตตกุล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คิดค้นโปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่มีชื่อว่า Conergy++ หรือ COllabo rative computer eNERGY saving via web service technology Conergy++ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรและพลังงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายและทำเป็นระบบเว็บเซอร์วิส

เพื่อ ช่วยให้เกิดการติดตามผลการประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลจากทุกแห่งทั่วโลก และนำเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ใน เครื่องของตนเอง สามารถทราบถึงผลของการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลในรูปการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อจูงใจและสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้ที่ได้ใช้งานซอฟต์แวร์นี้ร่วมกันจาก ทุกหนทุกแห่งในโลก

จัดค่ายอีสานสู่ใต้ สานความสัมพันธ์

จัดค่ายอีสานสู่ใต้ สานความสัมพันธ์

ผศ. ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการ "ค่ายอีสานสู่ใต้สานความสัมพันธ์ ร่วมพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ" เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปเข้าค่าย ณ โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ในระหว่างวันที่ 26 มี.ค.-4 เม.ย. 2552 ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 สถาบัน จำนวน 30 คน อาทิ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ม.ราชภัฏสุรินทร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏสงขลา และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนสตูล รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้ทัศนคติและได้รับประสบการณ์ ตรงจากการแลกเปลี่ยนความรู้วิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชน ส่งผลให้เกิดความสมานฉันท์สามัคคี และความมีน้ำใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาม.ราชภัฏภาคตะวัน

ประกาศผลสอบโอเน็ต เอเน็ต 4 เม.ย.

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ตเร็วขึ้นเป็น 6 เม.ย-เอเน็ตคาดรู้ผล 4 เม.ย.
ประกาศผลสอบโอเน็ต เอเน็ต 4 เม.ย.

สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ตเร็วขึ้นเป็น 6 เม.ย-เอเน็ตคาดรู้ผล 4 เม.ย.

ที่สกอ. 31 มี.ค.52-สทศ.เลื่อนประกาศผลสอบโอเน็ต เป็น 6 เม.ย.นี้ แจ้งนร. ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 เม.ย. ด้านรมช.ศธ.คาดเอเน็ตประกาศได้ในวันที่ 4 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2552 ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สทศ.ได้ตรวจข้อสอบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2551 ของนักเรียนป.6 ม.3 และม. 6 เสร็จหมดแล้ว โดยเฉพาะผลสอบของนักเรียน ป.6 และม.3 ได้ส่งไปให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ส่วนผลสอบของนักเรียน ม.6 ที่กำหนดประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2552 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. ที่ www.niets.or.th แต่เนื่องจากสทศ.ตรวจข้อสอบเสร็จเร็ว จะประกาศผลได้ในวันที่ 6 เมษายน 2552

 "สทศ.จะให้ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบโอเน็ต ม.6 ของตนเอง สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 7-9 เมษายน 2552 โดยกรอกแบบคำร้องด้วยการดาวน์โหลดใบคำร้องจากเว็บไซต์ สทศ. และนำมายื่นด้วยตนเองพร้อมกับหลักฐานคือ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบโอเน็ต และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งเสียค่าชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขอดูกระดาษคำตอบวิชาละ 20 บาทต่อคน จากนั้นสทศ.จะนัดให้มาดูกระดาษได้ตั้งแต่วันที่ 9-11 เมษายน 2552 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 0-2975-5599" ผอ.สทศ. กล่าว

 ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวอีกว่า ส่วนข้อสอบความถนัดทั่วไป(GAT)  และข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ ( PAT) ครั้งที่ 1 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือ แอดมิสชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องตรวจทานความถูกต้องอีก ส่วนที่ทำให้การตรวจข้อสอบเร็ว เนื่องจากสทศ.ได้เพิ่มเครื่องตรวจมากขึ้น ที่เดิมมี 2 เครื่องและเป็นเครื่องตรวจเล็ก ก็เพิ่มเป็น 20เครื่องทำให้ตรวข้อสอบเสร็จเร็ว ดังนั้น  มีความเป็นไปได้ที่อาจจะประกาศผลสอบGATและPATเร็วขึ้น จากที่กำหนดจะประกาศ วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 เพื่อจะได้เตรียมการในการรับสมัครและสอบในครั้งต่อไป

 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต ประจำปี 2552 คงจะเลื่อนการประกาศผลสอบได้เร็วขึ้น จากเดิมที่จะประกาศผลสอบในวันที่ 5 เม.ย.นี้ เพราะขณะนื้ทราบว่าการตรวจข้อสอบเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นสุดท้าย จึงคาดว่าน่าจะประกาศผลได้ในวันที่ 4 เม.ย.นี้ ส่วนการประกาศผลสอบโอเน็ต ประจำปี 2551 ของนักเรียนชั้น ม.6 ก็คงจะเลื่อนประกาศผลให้เร็วยิ่งขึ้น